تبلیغات
تسبیح سیاسی - خلاصه بررسی فقهی اشکالات برجام توسط استاد سطح عالی حوزه آیت الله علی اکبر سیفی مازندارانی

خلاصه بررسی فقهی اشکالات برجام توسط استاد سطح عالی حوزه آیت الله علی اکبر سیفی مازندارانی

 

نوشته شده توسط:علی اصغر کوثری

 
و مصوّبات شورای حُكّام حكم بغیر ما أنزل الله می باشد. در صریح قرآن تحاكم و ركون و اعتماد به طاغوت و ظالم ستمكار تحریم گردیده است، و متولیان این تحاكم و اعتماد، ظالم و فاسق دانسته شده اند.
 جلوگیری بررسی توافق هسته ای با شعار حفظ وحدت در حكم بر سرنیزه گرفتن قرآن است
آیت الله علی اکبر سیفی مازندارانی از فقهای برجسته حوزه علمیه و استاد سطح عالی فقه و اصول در متنی به پاسخ فقهی ابهامات موجود در متن توافق هسته ای(برجام) پرداخته و 23 پرسش‌ اساسی را پیرامون متن توافق نامه هسته ای و همچنین قطعنامه شورای امنیت (2231) بیان نموده اند.   بحشی از متن کامل بیانیه آیت الله سیفی مازندرانی که مشتمل بر سه بخش است در ادامه می آید: بخش اوّل: مهمترین بندهای سرنوشت ساز قطعنامه شورای امنیت، توافق برجام. الف ـ : مهمترین بند های خطرناك قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توافق نامه برجام كشورهای(1  +5). 1 ـ تا هشت سال همكاری های موشكی كشورهای دیگر با ایران منوط به اجازه مورد به مورد شورای امنیت است (ضمیمه ب، بند 1 از 4). 2 ـ تا هشت سال هرگونه فعالیت در مورد موشك های بالستیك كه قادر به حمل كلاهك هسته‌ای و نیز شلیك آنها باشد، ممنوع است (ضمیمه ب، بند 3) این بند شامل تمام موشك های دوربُرد شهاب، فجر، زلزال و غیر آن می شود، و باید توجه داشت كه مراد از آن موشك هایی نیستند كه ما بخاطر حمل سلاح های هسته ای ساخته ایم ـ چون ایران چنین قصدی ندارد و علاوه بر این چنین موشك هایی در اعتقاد آمریكا دائمآ ممنوع است، نه هشت سال ـ ، از این رو شامل موشك هائی است كه صرفآ قابلیت حمل كلاهك دارد، اگرچه ایران كلاهك هسته ای نداشته و موشک را به چنین قصدی هم نساخته باشد. 3 ـ تا پنج سال انتقال سلاح از ایران به كشورهای دیگر ممنوع است، مگر اینكه شورای امنیت اجازه دهد. (ضمیمه‌ی ب، بند b از 6). و نیز تا پنج سال همكاری كشورهای دیگر با ایران در زمینه سلاح های متعارف مشروط به اجازه مورد به مورد شورای امنیت است.(ضمیمه‌ی ب بند 5). 4 ـ هر كشوری می‌تواند كلیه كشتی‌ها و هواپیماهائی را كه از ایران به خارج و از خارج به ایران پرواز می كنند، بازرسی و كنترل كند.(این بند شامل ارسال سلاح و هر وسیله‌ی دیگر نظامی و غیر آن به كشور هائی مثل: عراق، لبنان، یمن، سوریه، حزب الله، فلسطین می شود). 5 ـ تمام همكاری های مجاز كشورها با ایران باید به اطلاع و تأیید شورای امنیت برسد (ضمیمه ب، بند أ). 6 ـ آنچه در برجام آمده است صرفآ مختص ایران است و شامل هیچ كشور دیگری نخواهد بود و نباید به عنوان یك رویه یا اصلی در حقوق بین الملل و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تلقی شود.(بند 27). ب ـ : بندهای مهم توافق برجام در مورد نظارت ها: 3 ـ دسترسی به اماكن نظامی ایران با درخواست آژانس و تأیید حداقل پنج عضو از كمیسیون مشترك.(ان: ص 42 و ص 43 / 74 تا 78 و ف : ص 36 و ص 37 / 74 تا 78). این بند به معنای غلبه و استیلای دائمی آژانس و پنج كشور كفر، و تنها ماندن ایران در كنترل اماكن نظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 4 ـ پانزده سال اتخاذ سازكار اطمینان بخش برای حل نگرانی های آژانس(ان: ص 10 / 15 و ف : ص 9 / 15) 10 ـ روز لغو قطعنامه شورای امنیت، ده سال بعد است مشروط به عدم نقض ایران و عدم برگشت دوباره قطعنامه‌های قبلی.(ان: ص 158 / 23 و 24 و ف : ص 123 / 23 و 24). بخش دوّم: پرسشهای مهم و ابهامات پیرامون توافق برجام و قطعنامه‌ی شورای امنیت. 1 ـ آیا واقعآ نتیجه مذاكرات 1  +5 پایان دادن به جنجال جهانی هسته ای ایران بود؟ یا سرآغاز جنجال جدید برای راه اندازی فتنه های جدید داخلی و خارجی؟ 2 ـ آیا فرجام برجام نمی تواند باعث باز شدن راه تهدید یا تهاجم نظامی دولتهای استكباری به سركردگی آمریكا باسلاح قوانین بین المللی باشد؟ 3 ـ آیا نقاط ضعف توافق برجام مستمسكی برای بهانه جویی و قانونی جلوه دادن تهاجم نظامی علیه ایران نمی تواند باشد؟ 4 ـ آیا این موافقتنامه به نوعی خواست كج اندیشان و سران فتنه در تضعیف جایگاه اصل ولایت فقیه، و محدود كردن اختیارات ولی امر مسلمین از طریق قوانین بین المللی توسط مثلث نشست 1+5، و شورای امنیت، و آژانس انرژی اتمی نیست؟ 5 ـ آیا رفت آمدها و ملاقات های اخیر جاسوسان استكبار و مقامات مسئول دولت های 1+5 با برخی مسئولین در ارتباط باتحقق هدف برجام، زمینه ساز دخالت در امور داخلی ایران با اهرم های گوناگون از جمله نظارت و یا حقوق بشر نیست؟ 6 ـ آیا واقعآ تنها راه اثبات منطقی بودن ملت و مسؤولین و صلح طلب بودن ایران در جامعه بین المللی قبول و التزام به توافق برجام است؟ یا این امر پوششی برای اهداف دیگر است؟ 7 ـ آیا اَنجام توافق برجام در تضاد با عزّت ملّت قهرمان ایران نیست، و منجر به مهار و در هم شكستن قدرت سیاسی جمهوری اسلامی نخواهد شد؟ 8 ـ آیا این توافق مغایر با وصیتنامه الهی سیاسی بنیانگذار كبیر انقلاب امام خمینی در زمینه استقلال و عدم وابستگی و سازش ناپذیری نظام جمهوری اسلامی با دولتهای استكباری نیست؟ و یا زمینه وابستگی به آنان را ایجاد نمی كند؟ و یا دست مسؤولین جمهوری اسلامی را در این زمینه نمی بندد؟ 9 ـ آیا تن دادن به این توافق نمی تواند سبب فتنه ای جدید در جهت سرخوردگی علمی متخصصین ایرانی و مهار قدرت دفاعی ملت بزرگ ایران با لباس جدید باشد؟ 10 ـ آیا شرائط كنونی نفوذ و قدرت ایران اسلامی در منطقه و جهان اجازه مقایسه توافق برجام با توافق انجام شده در صربستان و توافق پذیرفته نشده در عراق را می دهد!. 11 ـ آیا ما از كره شمالی كمتر هستیم كه با كمال بی اعتنائی به تحریم های آمریكا و شركاء آن هر روز مهمترین آزمایش‌های موشكی اتمی را در مقابل چشم جهانیان بدون هیچ مشكل شكننده اقتصادی انجام می دهد، حال آنكه هیچ دولتی حتی شورای امنیت و سازمان ملل جرأت مقابله نظامی با او را ندارد؟ 12 ـ آیا به راستی هدف آمریكا و شركای استكباریش به عقب انداختن ساخت سلاح هسته‌ای ایران است كه مسؤولین ارشد دولت ما چنین فكر می كنند؟ آیا چنین نگرشی ساده لوحانه نیست؟ آیا قضیه به همین سادگی است؟ 13 ـ آیا القاء این مطلب صحیح است كه: مهمترین دستاورد ایران در مذاكرات، اïثبات منطقی بودن و أهل مذاكره معرفی كردن مسؤولین نظام جمهوری اسلامی به دنیا است؟ به راستی در زمان رهبری پیامبر گونه امام عظیم الشأن و رهبری حكیمانه مقام معظم رهبری تا كنون این هدف حاصل نبود؟ یا اینكه قضیه چیز دیگری است؟! 14 ـ آیا هدف فوق الذكر می تواند به عنوان آرمان و یك آرزوی سیاسی مهم باشد تا این حد كه به خاطر آن زیر بار این همه باج خواهی های آمریكا و محدودیتها و التزامات ذلّت بار برویم؟ 15 ـ آیا پذیرش و التزام به قانونِ اجازه مورد به مورد ایران از شورای امنیت در ارسال سلاح به ملتهای مظلوم مسلمان، و نیز ساخت هر سلاح جدید ـ بویژه موشكهای دور برد ـ به معنای اَفسار زدن و مهار قدرت دفاعی ایران نیست؟ در حالیكه آمریكا و صهیونیست خونخوار هزاران تروریست جنایتكار خون آشام را بر ملتهای مظلوم مسلمان و سایر ادیان بویژه شیعیان و پیروان مكتب اهلبیت:، مسلط ساخته و شعائر اسلام و معالم دین را یكی پس از دیگری نابود می كنند!. 16 ـ آیا منافع نوشیدن شراب ... برجام به اندازه ای است كه بر مضار آن ترجیح داشته باشد؟ مضرّت است و منافع شراب را بسیاركه گر قیاس كنی این بدان نمی ارزد. 17 ـ آقای كِری در مقابل پرسش نمایندگان كنگره كه : آیا از اطلاعات بازرسی های مأمورین آژانس برای بمباران مراكز هسته ای ایران در حمله‌ی نظامی آمریكا استفاده می كنید؟ پاسخ داد: آری. پرسش ما این است كه چه كسی و بر اساس چه سیاست و تدبیری اجازه‌ی بازرسی مراكز هسته ای ایران را به مأموران آمریكائی و بازرسان آژانس داده است؟ جز مسئوولین دولت تدبیر و اُمید؟! طبعآ عامل درج اطلاعات سرّی‌ـ مراكز هسته ای به آمریكا كسانی هستند كه به بازرسان اجازه‌ی بازدید داده و اطلاعات را در اختیارشان گذاشته اند. و سؤال اصلی این است كه: آیا مسئوولین دولت تدبیر و امید بازتاب و عواقب اجازه‌ی این بازرسی ها را نمی دانستند؟ و آیا در صورت علم، مسئولیت بروز هرگونه خطری برای ایران با آنان نیست؟ و آیا نمی دانستند كه اجازه‌ی بازرسی مراكز نظامی خطر تهدید حمله‌ی نظامی آمریكا و احتمال بمباران این مراكز را هرگاه آمریكا بخواهد در پی دارد؟ و امروز كه مُهلت نهائی شدن زمان تصویب توافق برجام و الزام ایران روبه پایان است رئیس جمهور آمریكا رسمآ اعلان میكند: گزینه نظامی ـ تا قبل از انجام تمام موارد توافق برجام ـ در آینده همچنان روی میز است. و اگر می دانستند با چه هدفی‌ـ دست به این اقدام زدند؟ و آیا آن هدف نمی توانست كنترل قدرت فرماندهی‌ـ كل قوا و عقب نشینی معظم له از مواضع قاطعانه و سر سختانه در مقابل سران استكبار باشد؟ 18 ـ آیا مآل و بازگشت این جریان نمی تواند بعنوان برگ برنده‌ای برای سران أهل فتنه در پیوند شومشان با سران استكبار جهانی باشد؟ 19 ـ آیا بوق كردن اختلافات سیاسی و جنجال دو جناح كنگره‌ی آمریكا، و رئیس جمهور و دولت آمریكا، و شركای استكباری آنان نمی تواند جنگ زرگری برای فریب ما باشد؟ 20 ـ آیا این رفت و آمدها و ملاقات سر زده و مخفیانه‌ی اخیر جاسوسان استكبار با برخی مسئوولین دولتی و مجمع تشخیص مصلحت نمی توانست ریشه در تهیه و اجرای این سناریو ... داشته باشد؟ آیا براستی اظهارات اخیر اوباما مبنی بر لزوم تغییرات داخلی در نظام ایران نمی تواند اشاره‌ی مرموز به حیله‌ی حساب شده‌ باشد؟ 22 ـ آیا آیه‌ی شریفه‌ی:«و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه... تُرهبون به عدوّ الله و عدوّكم» كاملا در تضاد بابندهایی از این توافق نامه نیست؟ و آیا این توافق متضمّن مهار و كنترل صنعت دفاعی كشور و تضعیف قدرت و تحدید اختیارات فرماندهی‌ـ كل قوا نیست؟! و آیا پیام این آیه با قانونی كردن اجازه مورد به مورد ایران از شورای امنیت در زمینه های دفاعی یاد شده در تضاد نیست؟! بخش سوّم: پاسخ استاد حوزه علمیه قم حضرت آیت الله سیفی مازندرانی به پرسش های مزبور. بسمه تعالی اینجانب پس از بررسی و مطالعه‌ی دقیق قطعنامه‌ی (2231) شورای امنیت، و ترجمه‌ی متن انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بین ایران و كشور های 1  +5 ـ كه بعد از تأیید مجلس شورای اسلامی منتشر گردید ـ ، به وضوح آن را دالّ بر قوانینی یافتم كه امضاء و التزام و عمل به آن قطعآ موجب سیطره و استیلاء سران كفر و استكبار ـ یعنی كشورهای 1  +5 ـ بر كیان نظامی و سیاسی و امنیتی و دفاعی ایران می باشد، و به هیچ وجه این مصوّبات را قابل توجیه وجیه نمی بینم؛ چرا كه بی شك در فقه شیعه از نظر آیات كتاب مجید، و سنت پیامبر اعظم اسلام، و روایات اهل بیت: و اجماع فقهای شیعه،(این دسته از آیات و روایات و نص كلمات فقهای شیعه و اجماع اصحاب را در كتاب «مبانی الفقه الفعّال: ج 1، ص 239 ـ 238» ذكر كرده ام) وضع و التزام به هر قانونی كه موجبات سیطره سران كفر و استكبار و استعمار را بر كیان نظام اسلامی و مقدرات مسلمین فراهم آورد از اعظم محرّمات، و سدّ عن سبیل الله، و مُحادّه و جنگ با خدا و رسول می باشد. و این وحی الهی در كتاب مجید «و لَنیجعَل الله للكافِرِین عَلی المؤمنین سبیلا» است كه دلالت واضح دارد بر عدم مشروعیت هر قانونی كه به گونه ای موجبات سیطره و استیلاء سران كفر و استكبار را بر حكومت اسلام و سرنوشت مسلمین فراهم آورد. «و مَن لم یَحكُمبِما أنزَلَ الله فاُولئک هُم الكافِرُون»، «و مَن لَم یَحكُم بِما أنزَلَ اللهُ فاُولئک هم الظالِمون» و «و من لم یحكم بما أنزل اللهُ فاُولئک هم الفاسِقون».(المائده :44، 45، 47).جای كمترین تردید نیست كه سران كشورهای 1  +5 مصداق بارز طاغوت و ظالم و مصداق مسلّم مسرفین هستند. و مصوّبات شورای حُكّام حكم بغیر ما أنزل الله می باشد. در صریح قرآن تحاكم و ركون و اعتماد به طاغوت و ظالم ستمكار تحریم گردیده است، و متولیان این تحاكم و اعتماد، ظالم و فاسق دانسته شده اند.و بی تردید بندهای مربوط به محدودیتهای موشكی و هواپیمائی، و نیز همكاری و مساعدت ایران با كشورهای همسایه بویژه مركز جهان تشیع یعنی عراق در قرار داد و اجرای پیمانهای نظامی و دفاعی، دست ایران را در دفاع از كیان اسلام و جهان شیعه بسته و با استقلال و امنیت ایران در تضاد است. و مخالفت واضح با صریح آیه‌ی شریفه‌ی نفی‌ـ سبیل:«و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» دارد. و ما در موقعیت شعب أبی طالب و یا جنگ صفین و نهروان نیستیم كه در مقابل قرآن سرنیزه فریبكاران تسلیم شویم و مجبور به صلح باشیم، بلكه همانگونه كه رهبر معظم انقلاب آیه الله العظمی امام خامنه‌ای فرمودند: در موقعیت جنگ بدر و خیبر هستیم. ملّت مؤمن و ولائی ایران اسلامی و جوانان و نخبگان و دانشجویان، طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه بیدار و آگاه باشند، و در این امر خطیر و سرنوشت ساز گرایشهای جناحی، حزبی، سیاسی را كنار گذاشته و فقط به تكلیف شرعی و الهی فكر كنند. و بدانند كه جلوگیری نقد و بررسی توافق برجام و قطعنامه‌ی مزبور با شعار حفظ وحدت امروز در چنین امر خطیری در حكم بر سرنیزه گرفتن قرآن با هدف شوم در هم شكستن قدرت ولایت فقیه و تغییر داخلی مناصب قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند باشد، گرچه بطور ناخواسته، ولی این خواسته را رئیس جمهور آمریكا تصریح و تأكید كرد. البته اتهام به شخص یا گروه خاص و نسبت خیانت به كسی بدون حجت شرعی از أعظم محرمات است. ولی پی گیری و بررسی نقاط ضعف و مبهم و خطیر توافق برجام ـ به دلیل اهمیت زیاد آن ـ مهمترین تكلیف نخبگان حوزه و دانشگاه و كارشناسان و نماینده گان ملت است؛ چون برخی بندهای اصل توافق و ضمائم آن سرنوشت ساز بوده و خطر آفرین، و بسیار مهم و حیاتی می باشد.و دخل و تأثیر این بندها در دگرگونی شریان حیاتی دفاعی و عزت و اقتدار و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی قابل انكار نیست. و السلام علی عباد الله الصالحین. علی اكبر سیفی مازندرانی27 شوال 1436 ه ق مقام معظم رهبری: در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هایی که سعی می‌کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌کنند.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(3) جمعه 25 مرداد 1398
تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(2) جمعه 25 مرداد 1398
تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(1) جمعه 25 مرداد 1398
تحلیل مهدی محمدی از بیانیه "گام دوم انقلاب" رهبر انقلاب جمعه 25 مرداد 1398
شش ماه از گام دوم جمعه 25 مرداد 1398
آیت الله میرباقری«تحلیلِ کلان» بیانیه «گام دوم انقلاب»؛ سه شنبه 15 مرداد 1398
آیت‌الله میرباقری:ماموریت‌های گام دوم انقلاب سه شنبه 15 مرداد 1398
دعای شریف حزین پنجشنبه 22 فروردین 1398
جهنم برجام بسیاری را با خود به جهنم می برد شنبه 13 بهمن 1397
شیطان جیغ بنفش کشید سه شنبه 2 بهمن 1397
«مادر انقلاب » در معرض توطئه‌ها دوشنبه 1 بهمن 1397
دانلود کتاب اینجا فتنه ای رخ داده است شنبه 15 دی 1397
کتاب‌هایی که درباره فتنه 88 منتشر شده است(1) شنبه 15 دی 1397
کتاب‌هایی که درباره فتنه 88 منتشر شده است(2) شنبه 15 دی 1397
10 نشانه‌ برای وقوع بحران اقتصادی و فروپاشی دلار در آینده نزدیک یکشنبه 4 شهریور 1397
لیست آخرین پستها